EKOLOŠKA MIKROBIOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA DELEVIĆ2x1
1S+1P
SVETLANA PEROVIĆ2x1
1S+1P
2x1
1S+1P