BIONEORGANSKA HEMIJA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KOSOVIĆ-PERUTOVIĆ2x1
1S
ZORICA LEKA2x1
1S