PROJEKTOVANJE U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA TADIĆ2x1
14S+2P
2x1
14S+2P

Termini kolokvijuma i domaćih zadataka

Poeni za I Domaći zadatak i Ispitna pitanja

I Domaći zadatak

Rezultati sa I Kolokvijuma