PROJEKTOVANJE U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će moći: 1. Opisati postupak, faze izrade i sadržaj projektne dokumentacije. 2. Analizirati i ocijeniti alternativna rješenja za proizvod i proizvodni program kod pripreme projektne dokumentacije. 3. Sistematizovati sadržaj i obim tehnološkog projekta i projektnog zadatka za izradu tehnološkog projekta. 4. Opisati objekte, layout, prostorni razmještaj opreme i kretanja materijala u obimu potrebnom za pripremu tehnološkog projekta u hemijskoj industriji. 5. Navesti uslove i kriterijume za snabdijevanje proizvodnih sistema sa energentima. 6. Povezati procese, opremu i izvršiti adekvatan raspored za hemijska postrojenja. 7. Raditi u timu i primijeniti metodologiju za provjeru preduzetničkih ideja u oblasti izabranog procesa hemijske industrije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA TADIĆ2x1
14S+2P
2x1
14S+2P