ELEKTROHEMIJSKI IZVORI STRUJE - GORIVNI SPREGOVI


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 3+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: 1.Analizira složene probleme iz oblasti primjene elektrohemijskih izvora energije 2.Koncipira nova istraživanja na osnovu postojećih širokih znanja iz oblasti 3.Pokazuje sposobnost interdisciplinarnog pristupa na elektrohemijskoj konverziji energije u kontekstu rješavanja drugih fizičko hemijskih problema 4.Pokazuje sposobnost inovativnog pristupa kojime objedinjuje široka znanja u praktičnom rješavanju problema 5.Posjeduje izrazitu sposobnost za timski rad 6.Posjeduje mogućnost prilagodjavanja širokim temama u interdisciplinarnom radu, na osnovu specijalizovanih kompetencija koje ima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESELINKA GRUDIĆ