PRIMJENA NUMERIČKIH METODA U INŽENJERSTVU


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će moći: 1. Prepoznati i obrazložiti inženjerske zadatke za koji treba koristiti metode numeričkog rješavanja. 2. Razumjeti mogućnost primjene i odabrati adekvatnu metodu za signifikantnost i planiranu tačnost rješenja inženjerskih zadataka. 3. Sistematisati podatke za mjerene veličine dovoljnog broj praktičnih problema, razumjeti zadatak za njihovu obradu i analizu koristeći savremene programske pakete za obradu, ekstrapolaciju i predviđanje promjene procesnih veličina. 4. Primijeniti programski paket Matlab za rješavanje matematičkih funkcija kod tehničkih problema. 5. Prepoznati svojstva sistema bitna za izradu matematičkog modela i primijeniti programski paket Matlab-Simulink za simulaciju dinamičkih sistema. 6. Sastaviti simulacionu šemu matematičkih funkcija sistema pogodnu za rješavanje problema primjenom FEM programskog paketa. 7. Primijeniti FEM programski paket za kompletno rješavanje jednog kompleksnog zadatka u oblasti inženjerstva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDAR POPOVIĆ
NEBOJŠA TADIĆ