ELEKTROHEMIJSKO INŽENJERSTVO (ODABRANA POGLAVLJA)


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
11B
JELENA ŠĆEPANOVIĆ2x1
11B