TEHNOLOGIJA PRERADE VOĆA I POVRĆA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR ODALOVIĆ2x1
13B
1x1
13B
1x1
13B