Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će biti u mogućnosti da: • razumije ciljeve i principe remedijacije • poznaje načine degradacije, zagađujuće materije i njihovu podjelu • identifikuje relevantne osobine zagađivača, i zagađenog medijuma koje karakterišu ponašanje materijala u datim uslovima i opredeljuju metodu ili grupu metoda remedijacije • poznaje biološke, fizičko-hemijske i termičke remedijacione metode i njihovu podjelu u odnosu na kontaminante • definiše osnovne uslove na odabir i primjenu bioloških, fizičko-hemijskih i termičkih remedijacionih metoda

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
7S+7P
KEMAL DELIJIĆ2x1
7S+7P