ČISTIJA PROIZVODNJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
8B
IVANA BOŠKOVIĆ1x1
8B
JELENA ŠĆEPANOVIĆ1x1
8B