ZAGAĐIVAČI HRANE


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJANA ZINDOVIĆ2x1
4B
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ2x1
4B