Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će biti u mogućnosti da: • razumije ciljeve i principe standardizacije • upozna standarde iz oblasti zaštite životne sredine i sistema upravljanja, tehničke propise, generičke standarde, medjunarodne i nacionalne standarde • definiše odnos standard-preduzeće-proizvod-certifikat (atest, izvještaj) • upozna i razumije sistema kvaliteta • razumije sistem menadzmenta i standarde u toj oblasti, uz standarde za laboratorije, kontrolne organizacije, certifikaciona tijela serije • poznaje sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), principe EMS-a i serije standarda ISO 14000, kao i standarde životnog ciklusa proizvoda

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KEMAL DELIJIĆ1x1
4B+5S+3P
JELENA JOVANOVIĆ1x1
4B+5S+3P
2x1
4B+5S+3P