Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVZETA TRUBLJANIN2x2
10B+6S+9P
SVETLANA PEROVIĆ2x1
10B+6S+9P
2x2
10B+6S+9P