Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije osnovne pojmove, standarde i njihovu primjenu pri izradi tehničke dokumentacije. 2. Crta razne vrste skica, shema i crteža različitih predmeta. 3. Sagledava i prikazuje predmete u prostoru (aksonometrija). 4. Prikazuje predmete u ortogonalnim projekcijama. 5. Izrađuje određene dijelove tehničke dokumentacije na klasičan način upotrebom olovke i papira i na računaru primjenom softverskog paketa AutoCAD.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN ĆULAFIĆ2x2
45B+6P
DARKO BAJIĆ2x1
45B+6P

Rezultati završnog ispita (01.02.2021.)_konačni predlog ocjena

Rezultati završnog ispita (21.01.2021.)

Rezultati polaganja kolokvijuma (15.01.2021.)

Pregled osvojenih poena

Rezultati polaganja II kolokvijuma - popravni rok (29.12.2020.)

Dodatni rok za studente koji su bili u samoizolaciji

Primjeri za pripremu I kolokvijuma