TEHNOLOGIJE KAO IZVORI ZAGAĐIVANJA II


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Na osnovu znanja stečenih u okviru ovog kursa studenti će biti u mogućnosti da: • grupišu najznačajnije sirovine organske hemijske industrije; • poznaju tehnološke postupke dobijanja proizvoda organske industrije i načine njihove primjene; • definišu relevantne parametre za praćenje procesa; • objasne uticaj tehnoloških postupaka dobijanja proizvoda organske industrije na životnu sredinu; • poznaju načine smanjenja zagađivanja nastalog u postupcima dobijanja i korišćenja proizvoda organske hemijske industrije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA DAMJANOVIĆ - VRATNICA2x1
14B+6S+12P
2x1
14B+6S+12P