Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
5B+9S+2P
IVANA BOŠKOVIĆ1x1
5B+9S+2P
JELENA ŠĆEPANOVIĆ1x1
5B+9S+2P