MONITORING U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Shvati značaj kontinuiranog praćenja stanja životne sredine 2. Objasni interakcije koje se događuju između različitih faza u okolini (voda-vazduh, zemljište-vazduh, voda -zemljište) 3. Koristi različite tehnike pri ispitivanju sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu 4. Procijeni uticaj zagađujućih materija iz saobraćaja na kvalitet vazduha 5. Primijeni stečena znanja u rješavanju konkretnih problema u zaštiti životne sredine

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ZLATIČANIN3x1
8S
3x1
8S