Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše korelaciju karakteristika industrijskih gasova i globalnog zagrijavanja; 2. Objasni mogućnosti iskorišćenja toplotnog sadržaja gasova; 3. Formuliše osobine gasovitih goriva i produkata sagorijevanja fosilnih goriva; 4. Opiše efekte gasova iz termoenergetskih postrojenja i rudarskih gasova; 5. Proračuna približnu emisju gasova pri određenimm postupcima sagorijevanja; 6. Definiše mjere opreza pri transportu i uskladištenju gasova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA TADIĆ2x1
8S
2x1
8S

Termini kolokvijuma

POENI sa popravnog - završnog ispita

Poeni sa Završnog ispita

Korekcija POENA

Poeni

Poeni sa II Kolokvijuma - popravnog