Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Definiše ključne kategorije u oblasti voda pri planiranju održivog razvoja. 2. Objasni upravljanje vodama u slivnom području. 3. Definiše osnovne elemente integralnog upravljanja vodnim resursima. 4. Koristi stečena teorijska znanja pri izradi Vodoprivredne osnove. 5. Koristi zakonsku regulativu u procesima upravljanja vodama. 6. Ekološki edukativno djeluje u životnom i radnom okruženju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA TADIĆ3x1
13B
2x1
13B