POLIMERNI MATERIJALI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA DAMJANOVIĆ-VRATNICA