Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje i klasifikuje tipove nečistoća, 2. Poznaje pojam koeficijenta raspodjele i njegove vrijednosti u uslovima promjenljive brzine kristalizacije, 3. Izvrši pravilan izbor metode za rafinaciju u zavisnosti od tipa nečistoća, kao i tipa i uslova eksploatacije metala 3. Poznaje metode hlorovanja i degazacije , kao i in-line degazirajućih sistema, 4. Poznaje teoretske osnove elektrolitičke rafinacije i mogućnosti primjene, 5. Primjenjuje kristalizacione metode prečišćavanje: Frakcionu kristalizaciju, Zonalno topljenje, Normalno očvršćavanje, na bazi teoretskih i praktičnih znanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRA VUKČEVIĆ