Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: objasni promjene u strukturi pri termomehaničkoj obradi i analizira uticaj strukture na mehaničke osobine, što predstavlja osnovu za razumijevanje međuzavisnosti sastava, termomehaničke obrade, strukture i mehaničkih osobina metalnih materijala; razumije mehanizme koji, kao posljedica dejstva spoljne sile, dovode do promjena u strukturi i određuju finalne osobine materijala; usvajajući znanja o fizičkim osnovama pojave loma u materijalima, mehanizmima loma i statičkoj deformaciji na povišenim temperaturama, rješava probleme koji se u oblasti fizičke metalurgije srijeću u praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA ASANOVIĆ3x1
1S
2x1
1S