Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa, student će biti u mogućnosti da: - definiše osnovne zakonitosti idealnog i realnog gasnog stanja, - reprodukuje osnovne teorijske koncepte i modele o fizičko-hemijskim svojstvima materije u čvrstom i tečnom agregatnom stanju, -primijeni termodinamičke zakone na fizičko-hemijske procese, - analizira osobine beskonačno razblaženih rastvora, kao i ravnoteže jedno i višekomponentnih i višefaznih sistema, --izračuna konstante ravnoteže hemijskih reakcija u homogenim i heterogenim sistemima, - razlikuje metode i tehnike koje se primjenjuju u istraživanju kinetike i mehanizma hemijskih reakcija, -objasni osnovne zakonitosti medjudejstva hemijskih sistema i električne struje, -primijeni elektrohemijske zakonitosti na rješavanje različitih analitičkih i fizičko-hemijskih problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA BOŠKOVIĆ2x1
4B+1P
JANA MIŠUROVIĆ1x1
4B+1P
1x1
4B+1P
VESELINKA GRUDIĆ1x1
4B+1P
ČEDOMIR MILIĆ1x1
4B+1P

rezultati ispita 10. septembar

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Rezultati popravnog kolokvijuma

Nova objava - 12.04.2020 20:12

Nova objava - 06.04.2020 11:28

Nova objava - 30.03.2020 13:25

Nova objava - 23.03.2020 12:12

Nova objava - 16.03.2020 19:00