Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Rezultati popravnog kolokvijuma

13.04.2021


Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Rezultati kolokvijuma

07.04.2021


Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nastava u prvoj radnoj nedelji ljetnjeg semestra

15.02.2021


Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 16.06.2020 09:37

16.06.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Tabela sa poenima prije završnog ispita

11.06.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.06.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Rezultati kolokvijuma

04.06.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Termini kolokvijuma

26.05.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

ZOOM KONSULTACIJA-KINETIKA

09.05.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

ZOOM KONSULTACIJA

06.05.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 05.05.2020 16:00

05.05.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 03.05.2020 10:36

03.05.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

ZOOM KONSULTACIJA

25.04.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

ZOOM KONSULTACIJA

20.04.2020