Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   12.09.2021
  rezultati ispita 10. septembar
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   29.06.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   15.06.2021
  Rezultati završnog ispita
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   01.06.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   18.05.2021
  Rezultati kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   13.04.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   07.04.2021
  Rezultati kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   15.02.2021
  Nastava u prvoj radnoj nedelji ljetnjeg semestra
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   16.06.2020
  Nova objava - 16.06.2020 09:37
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   11.06.2020
  Tabela sa poenima prije završnog ispita
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   10.06.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   04.06.2020
  Rezultati kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   26.05.2020
  Termini kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   09.05.2020
  ZOOM KONSULTACIJA-KINETIKA
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   06.05.2020
  ZOOM KONSULTACIJA
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   05.05.2020
  Nova objava - 05.05.2020 16:00
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   03.05.2020
  Nova objava - 03.05.2020 10:36
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   25.04.2020
  ZOOM KONSULTACIJA
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM -   20.04.2020
  ZOOM KONSULTACIJA