Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sposobnost 1

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA SLOVIĆ2x1
10B+3P
BILJANA ZEKOVIĆ3x1
10B+3P

Termini kolokvijuma

Termin za vježbe - oba smjera

Konačni rezultati u septembarskom ispitnom roku

Termini kolokvijuma i završnih ispita u septembarskom roku

Termin za kolokvijum

Konačni rezultati poslije drugog septembarskog roka