FAZNE TRANSFORMACIJE (ODABRANA POGLAVLJA)


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 3+1+1
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA ASANOVIĆ