MEHANIZMI OJAČAVANJA I DIZAJN MATERIJALA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 3+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA ASANOVIĆ1.5x1
1S
.5x1
1S
.5x1
1S
NADA JAUKOVIĆ1.5x1
1S
.5x1
1S
.5x1
1S