DEFORMACIONO PROCESIRANJE MATERIJALA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će moći: 1. Sistematizovati zadatke deformacionog procesiranja prema materijalima i vrsti proizvoda. 2. Primijeniti postupak za izbor i razradu tehnoloških operacija kod hladnog i toplog deformacionog procesiranja. 3. Opisati specifične postupke za materijale i proizvode kompleksnog oblika i karakteristika. 4. Izvršiti kontrolne proračune uključujuću i tehno-ekonomske pokazatelje za procese i proizvode. 5. Identifikovati realna dostignuća postojećih tehnologija procesiranja, istraživačke i razvojne zadatke. 6. Samostalno pripremiti pregled i opis za izabranu tehnologiju, uključujući ograničenja i smjernice za njihovo prevazilaženje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA TADIĆ