PRERADA MATERIJALA U TEČNOM STANJU


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO VUKSANOVIĆ