Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije pojam greške približne vrijednosti broja i sprovodi račun greške; 2. Odredi približno rješenje jednačine oblika f(x) = 0 i sistema od n jednačina sa n nepoznatih po metodi proste iteracije i po Newtonovoj metodi; 3. Izloži teoriju o glavnim tipovima interpolacionih polinoma (Lagrange, itd.) i da rješava odgovarajuće zadatke; 4. Izvrši aproksimaciju izvoda funkcije po datoj tablici njenih vrijednosti; 5. Izloži teoriju formula za numeričku integraciju (Newton-Cotes, Gauss, itd.) i da rješava odgovarajuće zadatke; 6. Opiše tipične numeričke metode u linearnoj algebri, posebno iterativno rješavanje sistema linearnih jednačina (sa zadacima); 7. Opiše standardne metode za inicijalni problem obične diferencijalne jednačine, posebno Runge-Kutta i Adamsovu (sa zadacima); 8. Realizuje numerički algoritam po metodi konačnih razlika kada je postavljen granični problem za običnu diferencijalnu jednačinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDAR POPOVIĆ2x1
3S+4P
VELIMIR ĆOROVIĆ2x1
3S+4P

Овонедељно предавање

Rezultati popravnog završnog ispita

Preliminarni rezultati popravnog kolokvijuma i domaći zadatak

Obavještenje - domaći zadatak

Preliminarni rezultati kolokvijuma (A;B)

Obavještenje

Informacija o predmetu i plan rada za semestar (A, B)

N. a. - kompletan tekst predavanja (A, B), 110 pages