Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Predavanje i vježbe - IV nedelja

22.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Dodatna pojašnjenja vezana za polaganja ispita

19.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Predavanje i vježbe - III nedelja

15.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Obavještenje

12.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Snimak predavanja i vježbi

09.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Konsultacije kod saradnika

05.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Vježbe br. 1

03.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Predavanje br. 1

02.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Ispit u septembarskom roku A i B smjer

14.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Konačni rezultati

28.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Popravni završni ispit TERMIN

25.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Rezultati popravnog kolokvijuma

12.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Način polaganja završnog ispita

12.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Redovni završni ispit - TERMIN

08.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Seminarski rad

04.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Popravni kolokvijum termin

19.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Kolokvijum termin

13.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA-NUMERIČKA ANALIZA

Za sve studente peti semestar

17.10.2019