ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO TOMOVIĆ3x1
10B
1x1
10B