Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ2x1
1B+3S+12P
SINIŠA STAMATOVIĆ3x1
1B+3S+12P

Rezultati kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Vježbe 12.10.2021.

Predavanja i vježbe

Termin završnog ispita

Evidencija