Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Evidencija

03.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Konsultacije

27.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Konsultacije

16.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Rezultati drugog kolokvijuma

22.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Rezultati prvog kolokvijuma

25.11.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Termin prvog kolokvijuma

07.11.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Evidencija

21.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Termin završnog ispita

15.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Rezultati kolokvijuma

06.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Termini polaganja u septembarskom roku

01.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Evidencija

27.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Konsultacije

23.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Evidencija bodova prije završnog ispita

07.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Konsultacije

07.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Rezultati popravnog kolokvijuma

03.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma

26.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Termin popravnog kolokvijuma

26.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Rezultati drugog kolokvijuma

13.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Rezultati prvog kolokvijuma

09.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Evidencija

24.09.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Konsultacije

19.09.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

18.09.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Evidencija

27.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Konsultacije

21.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Konsultacije

13.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Predavanja

02.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Konsultacije i predrok

15.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Rezultati kolokvijuma

19.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Kolokvijum

03.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Konsultacije

31.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

ECTS + Materijali

16.02.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-TEORIJA VJEROVATNOĆE

Evidencija, jun i septembar

15.09.2017