Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Evidencija

27.06.2019


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

23.06.2019


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Evidencija bodova prije završnog ispita

07.06.2019


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

07.06.2019


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Rezultati popravnog kolokvijuma

03.06.2019


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma

26.05.2019


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Termin popravnog kolokvijuma

26.05.2019


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Rezultati drugog kolokvijuma

13.05.2019


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Rezultati prvog kolokvijuma

09.04.2019


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Evidencija

24.09.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

19.09.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

18.09.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Evidencija

27.06.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

21.06.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

13.06.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Predavanja

02.06.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije i predrok

15.05.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Rezultati kolokvijuma

19.04.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Kolokvijum

03.04.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

31.03.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

ECTS + Materijali

16.02.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Evidencija, jun i septembar

15.09.2017