ENGLESKI JEZIK 2


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi najosnovniju matematičku terminologiju na engleskom jeziku iz oblasti teorije brojeva, primijenjene matematike, kombinatorike i diskretne matematike, - pročita jednostavne matematičke izraze na engleskom jeziku, - razumije osnovne poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti matematike na engleskom jeziku, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na srednjem nivou, - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu na engleskom jeziku, - pismeno oblikuje sažetak popularno-stručnog teksta ili slušnog zapisa na engleskom jeziku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ
SAVO KOSTIĆ