Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. opiše ograničenja pri razvoju veb-aplikacije 2. diskutuje kako veb-standardi utiču na razvoj softvera i ocjenjuje koliko postojeće veb-aplikacije poštuju standarde 3. razlikuje sadržaj od prezentacije i upotrebljava odgovarajuće elemente za organizaciju sadržaja i prezentovanje sadržaja 4. implementira validiranje ulaznih podataka na strani klijenta 5. uključuje interfejse za razvoj aplikacija (API) u svoj kod 6. projektuje i implementira jednostavnu veb-aplikaciju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR IVANOVIĆ1x1
16B+9S+5P
ALEKSANDAR POPOVIĆ2x1
16B+9S+5P

Termini polaganja kolokvijuma

Nastava

Odbrana projekata

Rezultati ispita

Odbrana projekata i prelminarni rezultati ispita

Odbrana projekata i anketa

Domaći zadatak