Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Prvi domaći zadatak - slika

06.04.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Promjena načina bodovanja

31.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

JavaScript

29.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Projekti 2020 - spisak po grupama

18.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

CSS primjeri

06.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Projekti 2020

06.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

HTML, CSS, JS - primjeri

02.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Projektni timovi

21.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Uvod, HTML, CSS

17.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Termin ispita

18.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Promjena termina ispita

06.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Dodatni termin

18.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Dodatni termin i preliminarni rezultati do ispita

02.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Treći test - JavaScript

24.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

JavaScript - slajdovi

14.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Preliminarni rezultati domaćih zadataka i testova

07.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

JavaScript - canvas, fetch API, klase

25.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Treći domaći zadatak

19.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Spisak tema za završni ispit.

17.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Drugi test

09.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Završni projekat

09.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Materijali - JavaScript

02.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Drugi domaći zadatak - termin predaje zadatka

26.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Drugi domaći zadatak

21.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Grupe za prvi test

11.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Prvi domaći zadatak

08.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Rezultati ispita

12.09.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Završni ispit - dodatni termin

17.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Rezultati ispita

31.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Rezultati testova

18.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Četvrti i peti domaći zadatak

16.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

JavaScript - klase, canvas.

15.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Rezultati domaćih zadataka

05.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Treći domaći zadatak - pojašnjenje

22.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Trećí domaći zadatak

20.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

JavaScript - primjeri.

19.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Pomjeranje predavanja

05.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

JavaScript slajdovi

25.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Grupe za prvi test

23.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Teme za završni projekat

22.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Predaja domaćih zadataka

22.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

CSS - dopunski slajdovi.

20.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Prvi test

20.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Odlaganje predavanja

13.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Nova forma za prijavu završnog projekta

13.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Kombinovani prvi i drugi domaći zadatak

08.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Prijave za završni projekat

07.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

CSS - primjeri

06.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

HTML - primjeri.

28.02.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE

Uvod, HTML, CSS

15.02.2018


1 | 2