Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Termin ispita

18.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Promjena termina ispita

06.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Dodatni termin

18.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Dodatni termin i preliminarni rezultati do ispita

02.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Treći test - JavaScript

24.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

JavaScript - slajdovi

14.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Preliminarni rezultati domaćih zadataka i testova

07.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

JavaScript - canvas, fetch API, klase

25.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Treći domaći zadatak

19.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Spisak tema za završni ispit.

17.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Drugi test

09.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Završni projekat

09.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Materijali - JavaScript

02.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Drugi domaći zadatak - termin predaje zadatka

26.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Drugi domaći zadatak

21.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Grupe za prvi test

11.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Prvi domaći zadatak

08.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Rezultati ispita

12.09.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Završni ispit - dodatni termin

17.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Rezultati ispita

31.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Rezultati testova

18.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Četvrti i peti domaći zadatak

16.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

JavaScript - klase, canvas.

15.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Rezultati domaćih zadataka

05.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Treći domaći zadatak - pojašnjenje

22.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Trećí domaći zadatak

20.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

JavaScript - primjeri.

19.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Pomjeranje predavanja

05.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

JavaScript slajdovi

25.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Grupe za prvi test

23.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Teme za završni projekat

22.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Predaja domaćih zadataka

22.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

CSS - dopunski slajdovi.

20.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Prvi test

20.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Odlaganje predavanja

13.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Nova forma za prijavu završnog projekta

13.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Kombinovani prvi i drugi domaći zadatak

08.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Prijave za završni projekat

07.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

CSS - primjeri

06.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

HTML - primjeri.

28.02.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Uvod, HTML, CSS

15.02.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Novi termin ispita

02.09.2017


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE

Predlog ocjena - 28.06.2017 17:33

28.06.2017