Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   02.07.2021
  Termini polaganja popravnog kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   11.06.2021
  Termini polaganja kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   15.02.2021
  Nastava
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   22.09.2020
  Odbrana projekata
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   17.07.2020
  Rezultati ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   15.07.2020
  Odbrana projekata i prelminarni rezultati ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   08.07.2020
  Odbrana projekata i anketa
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   02.07.2020
  Odbrana projekata
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   25.06.2020
  Odbrana projekata
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   16.06.2020
  Odbrana projekata
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   09.06.2020
  Odbrana projekata
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   04.06.2020
  Odbrana projekata
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   26.05.2020
  Novi termin konsultacija
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   25.05.2020
  Konsultacije i termin za odbranu projekata
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   18.05.2020
  Konsultacije
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   12.05.2020
  Konsultacije
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   04.05.2020
  Konsultacije
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   01.05.2020
  Drugi domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   06.04.2020
  Prvi domaći zadatak - slika
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   31.03.2020
  Promjena načina bodovanja
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   29.03.2020
  JavaScript
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   18.03.2020
  Projekti 2020 - spisak po grupama
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   06.03.2020
  CSS primjeri
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   06.03.2020
  Projekti 2020
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   02.03.2020
  HTML, CSS, JS - primjeri
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   21.02.2020
  Projektni timovi
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   17.02.2020
  Uvod, HTML, CSS
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   18.09.2019
  Termin ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   06.09.2019
  Promjena termina ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   18.06.2019
  Dodatni termin
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   02.06.2019
  Dodatni termin i preliminarni rezultati do ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   24.05.2019
  Treći test - JavaScript
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   14.05.2019
  JavaScript - slajdovi
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   07.05.2019
  Preliminarni rezultati domaćih zadataka i testova
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   25.04.2019
  JavaScript - canvas, fetch API, klase
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   19.04.2019
  Treći domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   17.04.2019
  Spisak tema za završni ispit.
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   09.04.2019
  Drugi test
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   09.04.2019
  Završni projekat
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   02.04.2019
  Materijali - JavaScript
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   26.03.2019
  Drugi domaći zadatak - termin predaje zadatka
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   21.03.2019
  Drugi domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   11.03.2019
  Grupe za prvi test
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   08.03.2019
  Prvi domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   12.09.2018
  Rezultati ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   17.06.2018
  Završni ispit - dodatni termin
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   31.05.2018
  Rezultati ispita
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   18.05.2018
  Rezultati testova
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   16.05.2018
  Četvrti i peti domaći zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-INTERNET TEHNOLOGIJE -   15.05.2018
  JavaScript - klase, canvas.

1 | 2