MOLEKULARNA FIZIKA I TERMODINAMIKA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KRSTO IVANOVIĆ3x1
14B+7P
NEVENKA ANTOVIĆ3x1
14B+7P

Završni ispit

Termini završnih ispita

Prvi domaći zadatak