Nevenka Antović


Nevenka Antović
Šifra: 170275
Prezime i ime: Nevenka Antović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFFIZIKAMagistarske1IZABRANA POGLAVLJA SAVREMENE FIZIKE1 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKASpecijalisticke1NUKLEARNA FIZIKA3 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAMagistarske1DETEKCIJA I DOZIMETRIJA ZRAČENJA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1FIZIKA2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1TEHNIČKA FIZIKA2 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne2MOLEKULARNA FIZIKA I TERMODINAMIKA3 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKASpecijalisticke2LABORATORIJSKI PRAKTIKUM IV0 x 00 x 03 x 1
MEDMEDICINAOsnovne6RADIOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA.4 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne6UVOD U NUKLEARNU FIZIKU3 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne6LABORATORIJSKI PRAKTIKUM (NUKLEARNA FIZIKA) III0 x 00 x 03 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor