Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razumije osnovne poruke složenijih popularno-stručnih tekstova iz oblasti fizike na engleskom jeziku, - vlada osnovnim vokabularom iz oblasti fizike na engleskom jeziku iz obrađenih oblasti (rezonanca, kompozitni materijali, minerali, teorije o postanku univerzuma, gravitacija, kvantna fizika), - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu na engleskom jeziku, - napiše sažetak i mišljenje o popularno-stručnom tekstu ili slušnom zapisu na engleskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
14B+1P
DRAGANA ČARAPIĆ2x1
14B+1P

Rezultati - završni ispit

Popravni kolokvijum - rezultati

Popravni kolokvijum

Kolokvijum I

Vježbe - online 21.04.

Vježbe - online 14.04.