UVOD U NUKLEARNU FIZIKU


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KRSTO IVANOVIĆ3x1
4B+3S+2P
NEVENKA ANTOVIĆ3x1
4B+3S+2P

Završni ispit