LABORATORIJSKI PRAKTIKUM (NUKLEARNA FIZIKA) III


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENKA ANTOVIĆ3x1
4B+3S+1P
VANJA VELJOVIĆ3x1
4B+3S+1P