LABORATORIJSKI PRAKTIKUM I / MEHANIKA/


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Eksperimentalno provjeri neke osnovne fizičke zakone iz oblasti fizičke mehanike 2. Opaža fizičke pojave i zapisuje rezultate laboratorijskih mjerenja. 3. Pravilno koristi osnovne mjerne instrumente 4. Statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja. 5. Procijeni tačnost i preciznost mjerenja. 6. Razvija saradničke vještine pri eksperimentalnom radu u laboratoriji

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VELJOVIĆ3x1
16B+1P
MARA ŠĆEPANOVIĆ1.5x1
16B+1P
MIRA VUČELJIĆ1.5x1
16B+1P