NUKLEARNA FIZIKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KRSTO IVANOVIĆ2x1
4S+1P
NEVENKA ANTOVIĆ3x1
4S+1P