LABORATORIJSKI PRAKTIKUM IV (NUKLEARNA FIZIKA )


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: ++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENKA ANTOVIĆ3x1
2B
VANJA VELJOVIĆ3x1
2B