Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Razumije osnovne pojmove fitocenologije 2.Analizira strukture biljnih zajednica, dinamike biljnih zajednica i vegetacije 3.Razlikuje biljne zajednice na terenu/u prirodi i opisuje njihove karakteristike 4.Razumije horizontalno i vertikalno zoniranje vegetacije na Zemlji 5.Opiše tipove vegetacije na Zemlji i pronađe vezu između ekoloških prilika u kojima se razvijaju i strukture/dinamike koje imaju 6.Organizuje i izvodi terenska istraživanja iz fitocenologije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

PRIJAVA ZA ISPIT

Rezultati završnog ispita

ZAVRŠNI ISPIT

KONACNA EVIDENCIJA POENA

Rezultati testa