SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definiše osnovne pojmove iz sistematike i fiologenije cvjetnica Razlikuje osnovne grupe cvjetnica. Prepoznaje najtipičnije predstavnike cvjetnica. Ukratko opiše osnovne grupe cvjetnica. Imenuje najtipičnije predstavnike iz flore Crne Gore u duhu latinske monenklature. Upotrebljava elementarna znanja iz sistematike cvjetnica.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x2
10B+2S+59P
DRAGANA MILOŠEVIĆ2x1
10B+2S+59P
2x2
10B+2S+59P

Rezultati II septembarskog roka

II septembarski rok

Rezultati kolokvijuma u I septembarskom roku

I septembarski rok

Termin usmenog ispita

E index