SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će moći da: - Definiše osnovne pojmove iz sistematike, taksonomije i filogenije - Razumije filogenetske odnose hordata (Chordata), naročito kičmenjaka (Vertebrata) - Opiše građu i sistematiku podtipova (subphylum-a) kopljaša (Cephalochordata), plaštaša (Tunicata), a naročito klasa kičmenjaka (Vertebrata) - Koristi značajan broj latinskih imena predstavnika svih klasa kičmenjaka - Koristi ključeve za determinaciju predstavnike pojedinih klasa kičmenjaka - Samostalno na terenu prepoznaje predstavnike kičmenjaka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ2x1
10B+2S+59P
2x2
10B+2S+59P
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x2
10B+2S+59P

Ispitna pitanja

Rezultati popravnih kolokvijuma

Termin popravnih kolokvijuma

Rezultati popravnih testova

Popravni kolokvijumi

Raspored polaganja popravnih testova