Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Evidencija II septembarski rok

17.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Evidencija osvojenih poena u septembarskom roku

04.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Avgustovski rok

10.08.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Evidencija osvojenih poena nakon zavrsnog ispita

25.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Evidencija osvojenih poena

08.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Rezultati popravnih kolokvijuma

30.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Ispitna pitanja

24.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Popravni kolokvijumi

24.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Evidencija osvojenih poena

20.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Rezultati popravnih testova

13.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Promjena termina predavanja

13.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Raspored polaganja popravnog testa

10.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Rezultati kol II i popravni kol

28.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Kolokvijum II

24.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Rezultati testa II

23.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Raspored polaganja testa II

19.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Terenska nastava

12.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Test II Kolokvijum II

09.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Rezultati kol I

07.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Satnica odrzavanja kolokvijuma I

03.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Rezultati testa I

26.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

kolokvijum I

26.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Raspored polaganja testa I

23.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Nova objava - 14.03.2019 10:22

14.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Test I

14.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA

Aktivnosti u II radnoj sedmici

15.02.2019