Obavještenja - Prirodno-matematički fakultet


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   18.09.2023
  Rezultati II septembarskog roka
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   12.09.2023
  II septembarski rok
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   08.09.2023
  Rezultati kolokvijuma u I septembarskom roku
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   14.08.2023
  I septembarski rok
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   24.06.2023
  Termin usmenog ispita
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   09.06.2023
  E index
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   01.06.2023
  Rezultati popravnih kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   22.05.2023
  Popravni kolokvijum
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   09.05.2023
  Rezultati popravnih testova
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   07.05.2023
  Rezultati kolokvijuma II
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   05.05.2023
  Raspored polaganja popravnog testa
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   02.05.2023
  Termin II kolokvijum
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   25.04.2023
  Rezultati testa II
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   25.04.2023
  Kolokvijum II
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   25.04.2023
  Popravni test
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   22.04.2023
  Raspored testa II
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   13.04.2023
  Test II
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   30.03.2023
  Rezultati kolokvijuma I
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   27.03.2023
  Kolokvijum I
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   21.03.2023
  Rezultati testa I
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   17.03.2023
  Raspored polaganja testa I
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   10.03.2023
  Test I i kolokvijum
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   25.02.2023
  Raspored studenata
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   10.02.2023
  Studijska 2022/23
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   10.02.2023
  Prva radna sedmica
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   20.09.2022
  Rezultati II septembarskog roka
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   13.09.2022
  II septembarski rok
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   08.09.2022
  Rezultati kolokvijuma u I septembarskom roku
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   03.08.2022
  I septembarski rok
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   02.06.2022
  Evidencija poena
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   01.06.2022
  rezultati popravnih kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   28.05.2022
  Termin odrzavanja popravnog kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   25.05.2022
  Ispitna pitanja
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   23.05.2022
  Popravni kolokvijum
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   16.05.2022
  Rezultati popravnih testova
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   13.05.2022
  Rezultati kolokvijuma II
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   10.05.2022
  Kolokvijum II
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   09.05.2022
  Rezultati testa II
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   07.05.2022
  Raspored polaganja testa II
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   29.04.2022
  TEST II i KOLOKVIJUM II
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   17.04.2022
  Rezultati kolokvijuma I
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   07.04.2022
  Kolokvijum I
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   04.04.2022
  Rezultati testa I
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   01.04.2022
  Raspored polaganja testa I
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   23.03.2022
  Nova objava - 23.03.2022 09:10
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   24.02.2022
  Raspored grupa za skolsku 2021 22
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   10.08.2021
  Nova objava - 10.08.2021 22:58
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   18.06.2021
  Evidencija poena i predlog ocjena
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   30.05.2021
  Evidencija poena
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA -   29.05.2021
  Rezultati popravnih kolokvijuma

1 | 2