SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definiše osnovne pojmove iz sistematike i fiologenije cvjetnica Razlikuje osnovne grupe cvjetnica. Prepoznaje najtipičnije predstavnike cvjetnica. Ukratko opiše osnovne grupe cvjetnica. Imenuje najtipičnije predstavnike iz flore Crne Gore u duhu latinske monenklature. Upotrebljava elementarna znanja iz sistematike cvjetnica.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x2
15B+6S+49P
DRAGANA MILOŠEVIĆ2x1
15B+6S+49P
2x2
15B+6S+49P

E index

Rezultati popravnih kolokvijuma

Popravni kolokvijum

Rezultati popravnih testova

Rezultati kolokvijuma II

Raspored polaganja popravnog testa