EKOLOGIJA ŽIVOTINJA SA ZOOGEOGRAFIJOM


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x2
14B+10S+1P
MILICA JOVANOVIĆ2x2
14B+10S+1P
VLADIMIR PEŠIĆ2x1
14B+10S+1P