Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi najosnovniju terminologiju iz oblasti biologije, - razumije poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti biologije, kao i opštih tekstova, na engleskom jeziku, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na nivou B2.1, - da integrišući osnovne jezičke i gramatičke strukture izrazi i obrazloži svoje ideje kroz različite govorne vještine, na nivou B2.1.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
50B+7P
DRAGANA ČARAPIĆ2x1
50B+7P

Popravni kolokvijum

Kolokvijum I

Vježbe - online 21.04.

Vježbe - online 14.04.

Vježbe - online 07.04.

Vježbe - online 31.03.